Interiér Gallery, s.r.o.

BEZFALCOVÉ DVERE:
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí umožňuje zatvoriť dverné krídlo do zárubne tak, že sú dvere v jednej rovine so zárubňou a nevyčnievajú. Bezfalcové dvere a zárubne sú v súčasnosti veľmi populárne hlavne kvôli svojej čistote línií.
Bezfalcový set obsahuje - bezfalcové dvere, bezfalcovú zárubňu, skryté pánty, magnetický zámok (magnetický zámok znamená, že pri zatváraní dverí nemusíte stláčať kľučku a jazýček sa vysunie potichu až pri zatvorení dverí tým, že reaguje na magnet).
Minimálna hrúbka steny pre bezfalcové zárubne je 10 cm.
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí najlepšie vynikne v prípade, že sa všetky dvere otvárajú smerom do chodby, prípadne do jedného priestoru, v ktorom požadujete zjednotenú hladkú líniu. Veľa ľudí si neuvedomí, že keď sa dvere otvárajú do jednotlivých miestností, stráca bezfalcové prevedenie zmysel, pretože hladkú líniu uvidíte iba zvnútra miestnosti. V takomto prípade treba zvážiť, či má význam platiť navyše za bezfalcové prevedenie.
Kam sa bezfalcové dvere hodia?
Bezfalcové prevedenie - typy dverí:
Bezfalcové dvere je možné vyrobiť z takmer všetkých typov dverí uvedených na našej stránke. Pre ocenenie nás prosím kontaktujte. Väčšinou sa príplatok pohybuje okolo 130,-€/ks. V prípade skrytého pántu v čiernej farbe príplatok + 25,-€/pánt, magnetický zámok a protiplech v čiernej farbe +15,-€/ks dverí. 
Bezfalcové prevedenie - detaily:
bezfalcové dvere so zárubňou
bezfalcové dvere so zárubňou
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
magnetický zámok
magnetický zámok
bezfalc-detail
bezfalc-detail

Interiér Gallery, s.r.o.

Interiér Gallery, s.r.o.


Interiér Gallery, s.r.o.

Interiér Gallery, s.r.o.

Interiér Gallery, s.r.o.

BEZFALCOVÉ DVERE:
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí umožňuje zatvoriť dverné krídlo do zárubne tak, že sú dvere v jednej rovine so zárubňou a nevyčnievajú. Bezfalcové dvere a zárubne sú v súčasnosti veľmi populárne hlavne kvôli svojej čistote línií.
Bezfalcový set obsahuje - bezfalcové dvere, bezfalcovú zárubňu, skryté pánty, magnetický zámok (magnetický zámok znamená, že pri zatváraní dverí nemusíte stláčať kľučku a jazýček sa vysunie potichu až pri zatvorení dverí tým, že reaguje na magnet).
Minimálna hrúbka steny pre bezfalcové zárubne je 10 cm.
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí najlepšie vynikne v prípade, že sa všetky dvere otvárajú smerom do chodby, prípadne do jedného priestoru, v ktorom požadujete zjednotenú hladkú líniu. Veľa ľudí si neuvedomí, že keď sa dvere otvárajú do jednotlivých miestností, stráca bezfalcové prevedenie zmysel, pretože hladkú líniu uvidíte iba zvnútra miestnosti. V takomto prípade treba zvážiť, či má význam platiť navyše za bezfalcové prevedenie.
Kam sa bezfalcové dvere hodia?
Bezfalcové prevedenie - typy dverí:
Bezfalcové dvere je možné vyrobiť z takmer všetkých typov dverí uvedených na našej stránke. Pre ocenenie nás prosím kontaktujte. Väčšinou sa príplatok pohybuje okolo 130,-€/ks. V prípade skrytého pántu v čiernej farbe príplatok + 25,-€/pánt, magnetický zámok a protiplech v čiernej farbe +15,-€/ks dverí. 
Bezfalcové prevedenie - detaily:
bezfalcové dvere so zárubňou
bezfalcové dvere so zárubňou
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
magnetický zámok
magnetický zámok
bezfalc-detail
bezfalc-detail
BEZFALCOVÉ DVERE:
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí umožňuje zatvoriť dverné krídlo do zárubne tak, že sú dvere v jednej rovine so zárubňou a nevyčnievajú. Bezfalcové dvere a zárubne sú v súčasnosti veľmi populárne hlavne kvôli svojej čistote línií.
Bezfalcový set obsahuje - bezfalcové dvere, bezfalcovú zárubňu, skryté pánty, magnetický zámok (magnetický zámok znamená, že pri zatváraní dverí nemusíte stláčať kľučku a jazýček sa vysunie potichu až pri zatvorení dverí tým, že reaguje na magnet).
Minimálna hrúbka steny pre bezfalcové zárubne je 10 cm.
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí najlepšie vynikne v prípade, že sa všetky dvere otvárajú smerom do chodby, prípadne do jedného priestoru, v ktorom požadujete zjednotenú hladkú líniu. Veľa ľudí si neuvedomí, že keď sa dvere otvárajú do jednotlivých miestností, stráca bezfalcové prevedenie zmysel, pretože hladkú líniu uvidíte iba zvnútra miestnosti. V takomto prípade treba zvážiť, či má význam platiť navyše za bezfalcové prevedenie.
Kam sa bezfalcové dvere hodia?
Bezfalcové prevedenie - typy dverí:
Bezfalcové dvere je možné vyrobiť z takmer všetkých typov dverí uvedených na našej stránke. Pre ocenenie nás prosím kontaktujte. Väčšinou sa príplatok pohybuje okolo 130,-€/ks. V prípade skrytého pántu v čiernej farbe príplatok + 25,-€/pánt, magnetický zámok a protiplech v čiernej farbe +15,-€/ks dverí. 
Bezfalcové prevedenie - detaily:
bezfalcové dvere so zárubňou
bezfalcové dvere so zárubňou
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
magnetický zámok
magnetický zámok
bezfalc-detail
bezfalc-detail
BEZFALCOVÉ DVERE:
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí umožňuje zatvoriť dverné krídlo do zárubne tak, že sú dvere v jednej rovine so zárubňou a nevyčnievajú. Bezfalcové dvere a zárubne sú v súčasnosti veľmi populárne hlavne kvôli svojej čistote línií.
Bezfalcový set obsahuje - bezfalcové dvere, bezfalcovú zárubňu, skryté pánty, magnetický zámok (magnetický zámok znamená, že pri zatváraní dverí nemusíte stláčať kľučku a jazýček sa vysunie potichu až pri zatvorení dverí tým, že reaguje na magnet).
Minimálna hrúbka steny pre bezfalcové zárubne je 10 cm.
Kam sa bezfalcové dvere hodia?
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí najlepšie vynikne v prípade, že sa všetky dvere otvárajú smerom do chodby, prípadne do jedného priestoru, v ktorom požadujete zjednotenú hladkú líniu. Veľa ľudí si neuvedomí, že keď sa dvere otvárajú do jednotlivých miestností, stráca bezfalcové prevedenie zmysel, pretože hladkú líniu uvidíte iba zvnútra miestnosti. V takomto prípade treba zvážiť, či má význam platiť navyše za bezfalcové prevedenie.
Bezfalcové prevedenie - typy dverí:
Bezfalcové dvere je možné vyrobiť z takmer všetkých typov dverí uvedených na našej stránke. Pre ocenenie nás prosím kontaktujte. Väčšinou sa príplatok pohybuje okolo 130,-€/ks. V prípade skrytého pántu v čiernej farbe príplatok + 25,-€/pánt, magnetický zámok a protiplech v čiernej farbe +15,-€/ks dverí. 
Bezfalcové prevedenie - detaily:
bezfalcové dvere so zárubňou
bezfalcové dvere so zárubňou
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
magnetický zámok
magnetický zámok
bezfalc-detail
bezfalc-detail
BEZFALCOVÉ DVERE:
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí umožňuje zatvoriť dverné krídlo do zárubne tak, že sú dvere v jednej rovine so zárubňou a nevyčnievajú. Bezfalcové dvere a zárubne sú v súčasnosti veľmi populárne hlavne kvôli svojej čistote línií.
Bezfalcový set obsahuje - bezfalcové dvere, bezfalcovú zárubňu, skryté pánty, magnetický zámok (magnetický zámok znamená, že pri zatváraní dverí nemusíte stláčať kľučku a jazýček sa vysunie potichu až pri zatvorení dverí tým, že reaguje na magnet).
Minimálna hrúbka steny pre bezfalcové zárubne je 10 cm.
Kam sa bezfalcové dvere hodia?
Bezfalcové(bezpolodrážkové) prevedenie dverí najlepšie vynikne v prípade, že sa všetky dvere otvárajú smerom do chodby, prípadne do jedného priestoru, v ktorom požadujete zjednotenú hladkú líniu. Veľa ľudí si neuvedomí, že keď sa dvere otvárajú do jednotlivých miestností, stráca bezfalcové prevedenie zmysel, pretože hladkú líniu uvidíte iba zvnútra miestnosti. V takomto prípade treba zvážiť, či má význam platiť navyše za bezfalcové prevedenie.
Bezfalcové prevedenie - typy dverí:
Bezfalcové dvere je možné vyrobiť z takmer všetkých typov dverí uvedených na našej stránke. Pre ocenenie nás prosím kontaktujte. Väčšinou sa príplatok pohybuje okolo 130,-€/ks. V prípade skrytého pántu v čiernej farbe príplatok + 25,-€/pánt, magnetický zámok a protiplech v čiernej farbe +15,-€/ks dverí. 
Bezfalcové prevedenie - detaily:
bezfalcové dvere so zárubňou
bezfalcové dvere so zárubňou
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
protiplech pri magnetickom zámku nie je viditeľný
magnetický zámok
magnetický zámok
bezfalc-detail
bezfalc-detail